Aavatalo Oy – tietosuojaseloste verkkosivuille 30.6.2019

1. Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia Aavatalon rekistereitä:

Asiakasrekisteri

Markkinointirekisteri

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja tallennamme tietoa nykyisiin asiakasuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien asiakkuuksien tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Käytämme kerättyä, yksilöityä tietoja ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen, sähköposti- ja markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

3. Rekisterin tietosisältö

Kerätyt tiedot ovat (pääsääntöisesti, ei kuitenkaan välttämättä aina):

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot
 • Yritystiedot (yrityksen nimi, koko, toimiala)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai syy
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit
 • Muista julkisista lähteistä saatavilla olevat tiedot

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Keräämme verkkopalvelumme kautta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista.

Yksilöityä henkilödataa keräämme lomakkeiden kautta.

Käytämme aavatalo.fi -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

5. Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Hotjar – lisätietoja: https://www.hotjar.com/

6. Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Google Remarketing – lisätietoa: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

LinkedIn Insight Tag – lisätietoa: https://www.linkedin.com/help/lms/answer/65521

Uusasiakashankintaan liittyen voimme käyttää mediasta, kaikista julkisista lähteistä tai yritysten verkkosivustoilta poimittuja yhteystietoja ja tehdä yhteydenottopyyntöjä liiketoimintamielessä.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme käyttää uusasiakashankinnassa ulkopuolisia kumppaneita, joille luovutamme kontaktointiin tarvittavia henkilötietoja. Missään muussa tapauksessa emme luovuta, myy tai vuokraa tietojasi kolmansille osapuolille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön niin vaatiessa.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan Aavatalon työntekijät ja/tai alihankkijat, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.

Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Aavatalo käyttää palveluiden tuottamiseen pilvipalveluita, jolloin tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (käsittelijä) järjestelmiin.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.

Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.

Rekisterinpitäjä

Aavatalo Oy, y-tunnus: 2517479-5

Pohjoinen Hesperiankatu 15 B 22 b 00260 HELSINKI

010 3113 300

Yhteyshenkilö

Aavatalo Oy, Johannes Halmevuo, info (at) aavatalo.fi