Miten asunto-osake vaihtaa omistajaa?

02.07.2019, 12:40

Asunto-osakekirjan siirtomerkintä

Asunto-osakeyhtiölain mukaisesti taloyhtiö pitää yllä osakeluetteloa, josta selviää huoneistojen hallintaan oikeuttavien osakkeiden omistussuhde.

Osakkaiden omistussuhteen muuttuessa osakeluetteloon tehdään merkintä muutoksesta. Muutosmerkintää varten isännöintitoimistolle tulee toimittaa lain mukaisesti luotettava selvitys muutoksesta. Alla on esitetty vaadittavat dokumentit eri tilanteissa.

Osakekirjassa pitää olla katkeamaton siirtomerkintähistoria. Isännöitsijä ei tee osakekirjojen siirtomerkintöjä.

Kannattaa myös huomioda, että asunto-osakeyhtiön yhtiöjärjestyksessä voi olla lunastuslauseke. Lunastuslausekkeen olemassaolo ilmenee isännöitsijäntodistuksesta ja sen sisältö yhtiöjärjestyksestä.

MERKINTÄ ASUNTOKAUPASSA

Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
Asuntokauppakirja
Verotoimiston leimaama selvitys varainsiirtoveron maksamisesta , tuloste sähköisestä ilmoituksesta (jossa näkyy Verohallinnon vastaanottokuittaus) tai kiinteistönvälittäjän allekirjoittama kappale varainsiirtoverolaskelmasta
Virkatodistus (josta selviää onko myyjä avioliitossa vai naimaton) tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston myymisestä
Mahdollinen ositustodistus selvityksineen lainvoimaisuudesta

LAHJANA SAATUJEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
Lahjakirja
Virkatodistus (josta selviää, onko lahjoittaja avioliitossa vai naimaton) tai puolison suostumus yhteisenä kotina käytettävän huoneiston lahjoittamisesta

JAKAMATTOMAN KUOLINPESÄN ASUNTO-OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Osakekirja (Osakekirjalla todennetaan, että osakekirja on kuolinpesän hallinnassa)
Perukirja
Lisäksi sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu

ASUNTO-OSAKKEIDEN MERKINTÄ PERINNÖNJAON PERUSTEELLA

PerukirjaLisäksi sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu
Perinnönjakokirja
Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

TESTAMENTTISAANTOON PERUSTUVIEN ASUNTO-OSAKKEIDEN MERKINTÄ

Perukirja
Lisäksi sukuselvitys, mikäli perukirja ei ole maistraatissa tarkastettu
Testamentti kokonaisuudessaan, eli sisältäen tiedon lainvoimaisuudesta sekä testamentin tiedoksiantotodistukset ja moittimattomuustodistukset
Osakekirja tai osakekirjan jäljennös siirtomerkintöineen
Selvitys pesän ulkopuolisilla varoilla lunastetun osuuden varainsiirtoveron maksamisesta

AVIOERO/OSITUS

Osakekirja siirtoketjuineen
Lainvoimainen osituskirja
Varainsiirtoverolaskelma, mikäli osituksessa on käytetty pesän ulkopuolisia varoja