Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus (lakimääräinen 1.7.2014 alkaen)

25.06.2014, 13:01

1.7.2014 lähtien verottajalle on ilmoitettava kuukausittain tietoja käynnissä olevasta urakasta. Ilmoitusvelvollisuus jakautuu kahtia, osan tiedoista (urakkatiedot) ilmoittaa urakan tilaaja ja osan tiedoista (työntekijätiedot) ilmoittaa urakan päätoteuttaja (yleensä pääurakoitsija, mutta asia kannattaa varmistaa sopimusteitse). Mikäli tilaaja ei sopimusteitse siirrä päätoteuttajan vastuita pääurakoitsijalle tai muulle taholle, vastaa tilaaja myös näistä ilmoitusvelvollisuuksista.

Tilaajana yksityishenkilö
Yksityishenkilön ollessa tilaajana tulee ilmoitus tehdä, mikäli urakka on rakennusluvan alainen työ. Tällöin ilmoitus tehdään yhdellä kerralla urakan loppuvaiheessa. Ilmoitus on tällöin tehtävä ennen rakennusvalvonnan loppu- tai käyttöönottokatselmusta. Yksityishenkilöitä ei koske alla mainittu 15 000€ alaraja, vaan ilmoitus on tehtävä aina kun kyseessä on rakennusluvan alainen työ.

Tilaajana muu kuin yksityishenkilö
Ilmoitus pitää tehdä, jos urakan arvonlisäveroton kokonaisarvo ylittää 15 000€. Ilmoitukset tehdään kuukausittain ja kohdekuukauden tiedot pitää ilmoittaa viimeistään kohdekuukautta toiseksi seuraavan kuukauden 5. päivänä (esim. heinäkuun tiedot ilmoitetaan viimeistään syyskuun 5. päivä).

Lisätietoa ilmoitusvelvollisuudesta ja ilmoitusten tekemisestä www.vero.fi
Verohallinnon päätös rakentamiseen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta (131/2014) www.finlex.fi

Rakentavin terveisin
Aavatalo