Kiinteistöjen turvallisuutta voidaan usein kehittää kohtuullisen pienin panostuksin. Yksinkertaisimmat asiat ovat yleisen siisteyden ylläpito ja hyvä valaistus, joilla voidaan kuitenkin huomattavasti pienentää kiinteistöön kohdistuvaa ilkivaltaa sekä parantaa yleistä viihtyvyyttä ja ihmisten kokemaa turvallisuuden tunnetta.

Kiinteistöturvallisuuteen liittyy myös lakisääteisiä asioita, kuten pelastussuunnittelu. Pelastus- ja turvallisuussuunnittelussa keskitymme myös arkipäivän riskeihin varautumiseen, kuten liukastumisiin ja vesivahinkojen ehkäisemiseen.

Turvallisuuspalveluitamme kiinteistöille ovat:

  • Kiinteistön riskikartoitus
  • Pelastussuunnittelu
  • Turvallisuus- ja lukitussuunnittelu
  • Pelastus- ja turvallisuuskonsultointi

Kysy rohkeasti lisää!