Missä asua remontin aikana?

11.06.2019, 12:22

Asunnon käyttö remontin aikana

Aina välillä asuminen ison remontin aikana herättää kysymyksiä. Tässä muutamia vastauksia.

Voiko taloyhtiö edellyttää osakasta muuttamaan väistöasuntoon?

Osakas ei saa estää remonttitöitä, mutta häntä ei voi kieltää käyttämästä asuntoa urakan aikana.

Perinteisen putkiremontin aikana asuminen huoneistossa on todella haastavaa. Kuitenkin yhtiöissä saattaa olla osakkaita, jotka ennen remontin alkamista ilmoittavat käyttävänsä huoneistoa koko urakan ajan.

Hallintaoikeus huoneistoon säilyy remontin ajan osakkeenomistajalla, eikä yhtiöllä ole keinoja kieltää osakasta käyttämästä huoneistoaan urakan aikana. Huoneistossa remontin ajan asuva osakas ei kuitenkaan saa aiheuttaa haittaa yhtiön kunnossapitotyön etenemiselle.

Tilanne saattaa kuitenkin hankaloitua, jos huoneistossa joudutaan suorittamaan joitakin töitä, joiden vuoksi asunnossa ei tosiasiallisesti voi oleskella kukaan muu kuin remontin suorittaja.

Asbesti-lainsäädäntö esimerkiksi asettaa tietyille työvaiheille työturvallisuuteen liittyviä ehtoja ja rajoitteita, joita sekä osakkaan että yhtiön tulee noudattaa. Tällaisissa työvaiheissa lain mukaan osakas ei voi olla remontin vaikutuspiirissä.

Osakkaan hallintaoikeudesta huolimatta hänellä ei ole oikeutta estää näiden työvaiheiden toteuttamista oleskelemalla huoneistossa. Tilanne johtaa siis siihen, että todellisuudessa sekä taloyhtiön että osakkaan tulee pyrkiä sopimaan, miten työt saadaan tehtyä. Asukas voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos hän useiden kehotustenkin jälkeen kieltää tai estää työt.

Huoneistossa asuva osakas ei voi kuitenkaan kieltää yhtiön kunnossapitotyötä tekevää tahoa pääsemästä huoneistoonsa, sillä yhtiöllä on lain mukaan oikeus päästä osakkeenomistajan huoneistoon tekemään tarvittavia kunnossapitotöitä.

Pitääkö taloyhtiön järjestää asukkaille pesutilat?

Taloyhtiön ei tarvitse järjestää asukkailleen sijaisasumista remontin ajaksi. Vaikka useat yhtiöt tarjoavat asukkailleen putkiremontin ajaksi tilat, jossa on esimerkiksi kaikkien käytössä oleva wc ja suihkutila, ei laki kuitenkaan velvoita yhtiötä takaamaan wc-ja peseytymismahdollisuutta osakkailleen putkiremontin ajaksi.

Lähde: Isännöintiliitto ry